Sản phẩm

Tem niêm phong camera

Các nơi cần cấm chụp ảnh từ điện thoại, camera

In Decal Giấy

Kid Plaza, Bibomart, Rượu quê

In Decal Nhựa

Hải Linh Gas, Rượu Kim Sơn,

In Tem Bạc

In Tem Bạc

In Decal Trong

Thực phẩm, đồ uống, đóng chai, gỗ

In Tem Bạc

In Tem Bạc

In Decal Nhựa

Hải Linh Gas, Rượu Kim Sơn,

In Decal Trong

Thực phẩm, đồ uống, đóng chai, gỗ

In Decal Giấy

Kid Plaza, Bibomart, Rượu quê

In Decal Cuộn

Dán nhãn tự động

In Tem Chống Giả

Tem chống giả, tem hologram, tem 7 màu

Tem niêm phong camera

Các nơi cần cấm chụp ảnh từ điện thoại, camera

Tem niêm phong VOID OPEN

Dược phẩm, nhãn hàng sơn, bảo mật, an ninh

Tem niêm phong camera

Các nơi cần cấm chụp ảnh từ điện thoại, camera

In Sticker Hà Nội

Sticker dán mũ, sticker vui nhộn, sticker dán mặt