Tag Archives: in nhan dan

in nhãn dán

3 ý tưởng in nhãn dán

3 Ý TƯỞNG IN NHÃN DÁN

 
Nhãn dán không chỉ là một cách để thúc đẩy, mà còn có thể được dùng để tiếp thị và xây dựng thương hiệu cho tất cả các loại hình doanh nghiệp.

Tags: Read more...

in nhãn dán

3 lời khuyên cho việc in nhãn dán tùy chỉnh

3 LỜI KHUYÊN CHO VIỆC IN NHÃN DÁN TÙY CHỈNH

 

Nếu bạn thực sự muốn thúc đẩy phong bì trong tiếp thị kinh doanh quy mô nhỏ, sau đó cố gắng để thoát khỏi cái những phong bì hoàn toàn! Để bổ sung các chiến thuật tiếp thị khác nhau, hãy thử in nhãn dán (stickers) tùy chỉnh.

Tags: Read more...